Siam Serpentarium พิพิธภัณฑ์งู

Siam Serpentarium หรือ พิพิธภัณฑ์งู จัดว่าเป็นแหล่งเรีนยรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพภายในถูกจัดเป็นนิทรรศการ การจัดแสดงเรื่องราวของงูนานาชนิดทั่วโลก รวมถึงเทคนิคพิเศษที่น่าตื่นตา ตื่นใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ Siam Serpentarium ตั้งอยู่ที่ถนนหลวงเพ่ง เขตลาดกระบัง อยู่ใกล้กับ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  สถานีลาดกระบัง เปิดบริการทุกวันเวลา 09.00 – 18.30 น. โดยเป็นพิพิธภัณฑ์งูแห่งแรกของไทยและเอเชีย ซึ่งภายในมีงูนานาชนิดหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งชนิดมีพิษและไม่มีพิษจากทั่วโลก จัดแสดงไว้ในที่แห่งนี้ นอกจากนั้นแล้วพื้นที่ภายในยังมีการจัดเป็นโซนต่างๆมากมายที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับงู ไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการของงูนับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์, สัญชาติญาณ โครงสร้างภายในร่างกายของงู วงจรชีวิตของงู นับตั้งแต่ การเกิด วิธีการล่า การเอาตัวรอด ตลอดจนการสืบพันธุ์ ตลอดจนการมองเห็นของงู ซึ่งเราสามารถชมภาพจำลองการมองเห็นของงูได้ในแบบจำลองของคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้แล้ว ยังมีโซนการจัดแสดงงูนานาชนิดหลายสายพันธุ์ เช่น งูเห่าเผือก, งูหลามทอง, งูอนาคอนด้า รวมถึงงูสายพันธุ์อื่นๆทั่วโลกทั้งชนิดมีพิษและไม่มีพิษ รวมถึงความรู้ของพิษงูชนิดต่างๆ และการรักษาด้วยเซรุ่มแก้พิษ นอกจากนี้แล้วยังมีโซนแสดงโชว์การจับงู การรีดพิษงูจากผู้เชี่ยวชาญด้วย นอกจากภายในตัวอาคารถูกตกแต่งในสไตล์ด้วยการเลียนแบบรูปร่างของงู ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงภายนอกอาคารยังมีสวนสาธารณะให้นั่งเล่นท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น ซึ่งก็ถูกตกแต่และออกแบบด้วยสไตล์การคดเคี้ยวของงูอีกด้วย Siam Serpentarium  พิพิธภัณฑ์งู นับว่าเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพด้วย

Read More

สวนสัตว์ดุสิต

สวนสัตว์ดุสิต เป็นสวนสัตว์ที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพและเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย สวนสัตว์ดุสิต หรือเรียกอีกชื่อว่า เขาดิน ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 5 เขตดุสิต ใกล้กับบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า และ พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นสวนสัตว์ที่เดียวของกรุงเทพและมีขนาดใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ราว 118 ไร่ เดิมที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2438 พระองค์ได้มีพระราชดำริให้สร้างพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่พระราชอุทยานด้วยการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ขึ้นและมีการปลูกพรรณไม้นานาชนิดขึ้น รวมถึงมีการขุดคลองระบายน้ำออกสู้พื้นที่คลองเปรมประชากร ภายในมีการปลูกต้นไม้ และมีการถมเนินดินอย่างสวยงามซึ่งในตอนนั้นถูกเรียกว่า เขาดินวนา โดยใช้เป็นพระราชอุทยานใช้เสด็จประพาสส่วนพระองค์ เพื่อทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบถแต่เพียงอย่างเดียว ในตอนนั้นยังไม่มีการนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ จนกระทั่งเมื่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พื้นที่ของเขาดินวนาก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีการดูแลทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีต้นไม้ขึ้นรกเป็นเวลานานหลายปี จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2481 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตั้งเป็นพื้นที่ของสวนป่าไม้และสวนสัตว์เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจและเดินชมสัตว์ต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สร้างและปรับปรุงพื้นที่เขาดินวนาขึ้นใหม่ และในปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิตมีสัตว์นานาชนิกว่า 1,600 ตัวและมีผู้เข้ามาเที่ยวชมจำนวนมากถึง 2 ล้านคนต่อปี

Read More