Siam Serpentarium พิพิธภัณฑ์งู

Siam Serpentarium หรือ พิพิธภัณฑ์งู จัดว่าเป็นแหล่งเรีนยรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพภายในถูกจัดเป็นนิทรรศการ การจัดแสดงเรื่องราวของงูนานาชนิดทั่วโลก รวมถึงเทคนิคพิเศษที่น่าตื่นตา ตื่นใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ Siam Serpentarium ตั้งอยู่ที่ถนนหลวงเพ่ง เขตลาดกระบัง อยู่ใกล้กับ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  สถานีลาดกระบัง เปิดบริการทุกวันเวลา 09.00 – 18.30 น. โดยเป็นพิพิธภัณฑ์งูแห่งแรกของไทยและเอเชีย ซึ่งภายในมีงูนานาชนิดหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งชนิดมีพิษและไม่มีพิษจากทั่วโลก จัดแสดงไว้ในที่แห่งนี้ นอกจากนั้นแล้วพื้นที่ภายในยังมีการจัดเป็นโซนต่างๆมากมายที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับงู ไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการของงูนับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์, สัญชาติญาณ โครงสร้างภายในร่างกายของงู วงจรชีวิตของงู นับตั้งแต่ การเกิด วิธีการล่า การเอาตัวรอด ตลอดจนการสืบพันธุ์ ตลอดจนการมองเห็นของงู ซึ่งเราสามารถชมภาพจำลองการมองเห็นของงูได้ในแบบจำลองของคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้แล้ว ยังมีโซนการจัดแสดงงูนานาชนิดหลายสายพันธุ์ เช่น งูเห่าเผือก, งูหลามทอง, งูอนาคอนด้า รวมถึงงูสายพันธุ์อื่นๆทั่วโลกทั้งชนิดมีพิษและไม่มีพิษ รวมถึงความรู้ของพิษงูชนิดต่างๆ และการรักษาด้วยเซรุ่มแก้พิษ นอกจากนี้แล้วยังมีโซนแสดงโชว์การจับงู การรีดพิษงูจากผู้เชี่ยวชาญด้วย นอกจากภายในตัวอาคารถูกตกแต่งในสไตล์ด้วยการเลียนแบบรูปร่างของงู ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงภายนอกอาคารยังมีสวนสาธารณะให้นั่งเล่นท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น ซึ่งก็ถูกตกแต่และออกแบบด้วยสไตล์การคดเคี้ยวของงูอีกด้วย Siam Serpentarium  พิพิธภัณฑ์งู นับว่าเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพด้วย

Read More