อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ในกรุงเทพมหานครยังมีจุดร่วมตัวอีกที่ที่ทุกคนในประเทศที่นี้ต้องรู้จักเพราะว่าไมการเดินทางออกนอกกรุงเทพส่วนใหญ่จะต้องไปขึ้นรถที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานเดินทางไปเที่ยวหรือจะเดินทางกลับไปภูมิลำเนาก็ได้ทั่วทั้งเหนือใต้ออกตกเพราะเป็นจุดรับคนโดยผลที่มีคนเป็นจำนวนมากเดินทางมาร้านค้าก็จะต้องมาตั้งร้านขายของไปด้วยจนถึงระดับผู้ประกอบการใหญ่มาตั้งห้างทำให้กลายเป็นจุดรวมวัยรุ่นไปในที่สุด อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อยู่ในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 5.0 ของถนนพหลโยธิน และอยู่กึ่งกลางระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1ถนนราชวิถี และถนนพญาไท โดยรอบของอนุสาวรีย์มีถนนรอบ ๆ เป็นวงเวียน บริเวณเดิมของที่แห่งนี้ แต่ก่อนเคยเป็นสี่แยกเรียกกันว่า “สี่แยกสนามเป้า” แต่ในปัจจุบันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของกรุงเทพฯ มีรถโดยสารให้บริการหลายเส้นทาง ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า และรถตู้ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 และจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นผู้กระทำพิธีเปิดวันเดียวกันในอีก 1 ปีต่อมา สถาปนิกผู้ออกแบบคือ หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดนในสงครามอินโดจีน ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 160 คนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอนุสาวรีย์ชัยฯ ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับหินอ่อน มีความสูงประมาณ 50 เมตร ด้ามดาบปลายปืนตั้งเหนือเพดานห้องโถงใหญ่ ซึ่งใช้เก็บกระสุนปืนใหญ่บรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตในสงครามอินโดจีน ด้านนอกโคนดาบปลายปืน มีรูปปั้นหล่อทองแดงของนักรบ 5 เหล่า

Read More